ศูนย์ฝึกอบรม เค คอมพิวเตอร์
หน้าแรก  |  สอนคอมพิวเตอร์  |  ซ่อมคอมพิวเตอร์  |  ประกาศสมัครงาน  |  บทสัมภาษณ์  |  ติดต่อ

K computer : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์   และ   ศูนย์พัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ

ผลงานดี มีคุณภาพ คือ หลักการทำงานของเรา

เคคอมพิวเตอร์  ส่งเสริมอาชีพนักซ่อมคอมพ์คุณภาพ

กรุงเทพฯ 24 เม.. เค คอมพิวเตอร์
เปิดสอนซ่อมคอมพิวเตอร์แบบตัวต่อตัว ชี้โอกาสสร้างรายได้ในอาชีพนี้มีสูง
หากผู้เรียนตั้งใจจริง และซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

นายพล  เกตุสุทธิ์  ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เค คอมพิวเตอร์
เปิดเผยว่า  เค คอมพิวเตอร์ได้เปิดสอนซ่อมคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างอาชีพนักซ่อมคอมพิวเตอร์ออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ

จึงเน้นการสอนแบบตัวต่อตัว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า
มีผู้เรียนจำนวนหนึ่งสามารถออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้
ส่วนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอื่น ด้วย
อาทิ ทำเลที่ตั้ง คู่แข่ง และการใส่ใจลูกค้า
รวมถึงความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้

อย่างไรก็ตาม พบว่า มีผู้เรียนจำนวนหนึ่งที่มาเรียนในหลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์
เพื่อนำไปใช้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง โดยผู้เรียนที่มีอายุต่ำสุดคือ  12 ขวบ  
และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านช่างมาก่อน
คนที่จะเรียนรู้ได้เร็ว คือ คนที่ช่างสังเกตและชอบซักถามผู้สอน

ทั้งนี้อาชีพดังกล่าวเชื่อว่าจะมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น
เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นในปัจจุบัน

24 เมษายน 2548
ที่มา : สำนักข่าวไทย 


Website counter

เว็บไซต์นี้ปรับปรุงเมื่อ October 2, 2017

สอนคอมพิวเตอร์ อ่อนนุช เคคอมพิวเตอร์