ศูนย์ฝึกอบรม เค คอมพิวเตอร์
หน้าแรก  |  สอนคอมพิวเตอร์  |  รับซ่อมคอมพิวเตอร์  |  ประกาศสมัครงาน  |  บทสัมภาษณ์  |  ติดต่อ
1.
สอนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์   สอนซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2.
สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3.
สอน Microsoft Offfice Word
4.
สอน Microsoft Office Excel
5.
สอน Microsoft Office PowerPoint
7.
สอนตัดต่อวีดีโอด้วยตนเอง
8.
สอน PhotoScape - จัดการรูปภาพ

ศูนย์ฝึกอบรมเคคอมพิวเตอร์ เปิดสอนคอมพิวเตอร์ หลักสูตรที่เปิดสอน คือ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint,สอนตัดต่อวีดีโอง่าย ๆ ด้วยตัวคุณ การใส่ซับไตเติ้ล การตัดเพลง, การนำรูปภาพออกจากกล้องเข้าเก็บในคอมพิวเตอร์ การเตรียมรูปภาพ นำไปตัดต่อวีดีโอ

สอนตัวต่อตัวทุกวิชา เน้นคุณภาพการสอน สอนแบบพี่สอนน้อง เรียนแล้วไม่เครียด ไม่หงุดหงิด เมื่อรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมั่นใจ คอมพิวเตอร์จะเป็นเรื่องสนุก คอมพิวเตอร์จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป เพราะคอมพิวเตอร์ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกมนุษย์ ยุคโซเชียลมีเดีย ไม่เรียนไม่ได้แล้ว ....